$left
$middle

Så gick skolsökningen för blivande förskoleklasselever

I januari i år kunde blivande förskoleklasselever i Malmö för tredje gången söka skola. Nu är resultatet klart och placeringsbesked har skickats ut till alla vårdnadshavare.

Totalt bjöds vårdnadshavare till 4 596 blivande förskoleklasselever in för att söka skola. Av dessa valde cirka 87 procent att delta. 96 procent av alla de som sökte fick något av sina önskemål.

- Vi ser att en hög andel av de blivande förskoleklasseleverna får ett av sina önskemål. Det är glädjande då förvaltningen strävar efter att erbjuda så många elever som möjligt en önskad skola, säger Joel Valsten, enhetschef på skolplaceringsenheten.

Av de som sökte till förskoleklasser i år fick cirka 84 procent sitt förstahandsval, 7 procent sitt andrahandsval och 3 procent sitt tredjehandsval. Liksom de blivande årskurs 7-eleverna har de blivande förskoleklasseleverna kunnat söka upp till sju skolor. Majoriteten har dock valt att söka mellan en och tre skolor.

13 procent av vårdnadshavarna har inte aktivt sökt någon skola. De har placerats utifrån relativ närhet till skolor med lediga platser kvar. De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte fram till den 29 april via
e-tjänsten som finns på malmo.se/sokaskola.

sv
sv