$left
$middle

Malmö spurtar till en tredjeplats i årets Kommunvelometer

Från en 11:e plats 2019 till en 3:e plats 2020 visar på steg i rätt riktning för Malmös cykelarbete. Idag offentliggjordes det att Malmö kom på en tredje plats i årets Kommunvelometer. Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

2015 rankades Malmö högst och fick 54 av 60 möjliga poäng. Årets utmärkelse beror delvis på stadens ökade satsning på bättre cykelinfrastruktur och vårt kontinuerliga utvecklingsarbete med cykelfrågorna som helhet.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

Nu blickar vi framåt och fortsätter vårt cykelarbete för att åter igen vara den bästa cykelstaden.

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en ideell förening som drivs av en övertygelse om att cykeln kan förvandla våra städer, vårt land och hela världen. Genom medlemmarnas engagemang, våra olika projekt och opinionsbildning gentemot media och beslutsfattare vill vi skapa en värld där fler ska kunna och vilja cykla, oftare.

sv
sv