$left
$middle

Var försiktig när du grillar och eldar

Det är just nu extremt torrt i skog och mark. Var därför försiktig när du grillar och eldar och undvik att göra upp eld i skog och mark.

Använd främst fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Länk till Grilla på offentlig plats.

Om du grillar på egen tomt

  • gör det med grillar på ben eller stativ
  • placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material
  • ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden

Tips inför grillning och eldning

  • lämna aldrig en tänd grill eller eld utan bevakning
  • ha en hink med vatten så att du kan släcka elden
  • känn efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den
  • kontrollera att elden är släckt ordentligt
  • den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten

För mer information om brandrisk

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Du kan även ta del av ebrandriskprognosen för gräs och skog på dinsäkerhet.se som drivs av MSB.

sv
sv