$left
$middle

Öppna Malmö Vision 2050 - Unga visioner om ett framtidens Malmö fritt från rasism

Den 8-9 oktober kommer 20 samhällsengagerade ungdomar samlas på Malmö Live för att tillsammans under en tvådagars workshop skapa visioner för Malmö 2050. Ungdomarna kommer från hela Malmö och ska tillsammans arbeta med frågor som hur skapar vi ett framtida Malmö fritt från segregation, rasism och diskriminering?

Hur ser din drömstad ut 2050?
Det är frågan som unga Malmöbor ska visionera kring. Visionerna ska gestaltas konstnärligt av elever från Östra Grevie Folkhögskola och ställas ut runt om i Malmö för att inspirera och skapa framtidstro hos stadens invånare och beslutsfattare.

År 2050 beräknas Malmö nå en halv miljon invånare. Det innebär stora möjligheter för staden, men också stora utmaningar.
Flera undersökningar visar att unga känner oro och osäkerhet inför den framtid de ska leva i, samtidigt som de ser färre möjligheter att påverka den. Parallellt sker en allt ökande psykisk ohälsa.

– Det är viktigt att i en tid som denna arbeta för att stärka hoppet hos unga, hoppet om framtiden. Att våga ha visioner om vilket samhälle vi vill leva i och mer exakt vilken stad Malmö ska vara 2050. Ett oerhört stort och viktigt uppdrag av Malmös unga, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör och styrguppsordförande i Öppna Malmö.

Vision 2050 är ett initiativ från Öppna Malmö, stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Med kulturen som inspiration och redskap kommer fyra visioner att arbetas fram. Dessa ska gestaltas i ord och bild av konst- och designelever från Östra Grevie Folkhögskola. Slutresultatet i form av en utställning med 40 verk kommer att visas runt om i staden under vintern.

– Vi ser möjligheter för våra deltagare att arbeta i ett skarpt projekt i en viktig frågeställning om Malmös utveckling och integration, och allas vår gemensamma framtid. Vi tror att genom bildkonsten kan vi ge visionsarbetet djupare mening, säger Max Andersson, utbildningsledare på Konst & Design Östra Grevie Folkhögskola.

Människor använder staden på olika sätt utifrån skilda erfarenheter, bakgrunder och behov. Därför ska jämställdhets- och mångfaldsaspekter uppmärksammas vid utformning av den.

Malmö stad ska ha en tillåtande attityd till lokala initiativ som bidrar till att utveckla samhället och staden, och göra det möjligt att förverkliga dem.

Genom kulturdriven utveckling ska staden arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Malmö Universitets Mötesplats Social Innovation är med i projektet som innovationspartner:
– I Öppna Malmö Vision 2050 spelar social innovation en nyckelroll. Innovation handlar om att kunna föreställa sig och forma framtiden. Vi tycker att det här är ett intressant initiativ, då vi vill bidra till att stäkra kulturens roll som en kraft för positiv samhällsförändring, säger Sara Bjärstorp, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation vid Malmö Universitet.

sv
sv