$left
$middle

Gyllebogården

Gyllebogården ligger i ett lugnt område som gränsar till Mellanhedsparken och har gångavstånd till Ribersborgsstranden. Boendet har fyra våningsplan med 10 lägenheter i markplan.

  • Vårdboende
  • Mellanheden
  • 1 eller 2 rum
  • 5690-9554 kr/månad*
  • 69 st lägenheter
  • 32-76 kvm
  • Kök eller trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv