$left
$middle

Soltofta

Boendet består av lägenheter i två plan. Det finns två innergårdar med gräsmatta, planteringar och gångbanor, lämpliga för kaffestunder, promenader och aktiviteter.

  • Gruppboende
  • Husie
  • 1 rum
  • 6767 kr/månad*
  • 72 st lägenheter
  • 36 kvm
  • Utan kokmöjlighet
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv