Anhörigdagen 6 oktober 2020

PRELIMINÄRT PROGRAM
Observera att arrangemanget endast kommer att genomföras om det är tillåtet
med allmänna sammankomster med fler än 50 personer vid tillfället.

kl. 15.00-15.15, Välkommen! Susanne Abramsson utvecklingssekreterare i Malmö stad och folkhälsopedagog hälsar välkommen.

kl. 15.15-15.35, Mindfulness med Katarina Bornmyr Dykes, psykolog

kl. 15.35-16.10, "Aktivitetens betydelse för hälsan" med Åse Martins, fysioterapeut och Carina Gustafsson, arbetsterapeut, Malmö stad

kl. 16.15-16.45, Föreningspresentationer

kl. 16.45-17.00, Fika och mingel

kl, 17.00-18.00, Förenings- och politikermingel

kl. 18.15-18.45, "Anhörigskap och hälsa" med anhörigkonsulenter Malmö stad

kl. 18.45, Tack för idag! Susanne Abramsson avrundar dagen.