Tid:

7 juli 2021 10:00 - 11:30

Ämne:

Aktiviteter

Plats:

Margaretapaviljongen, Pildammsparken

Promenad-i-parken - för anhöriga till person med långvarig sjukdom och/eller äldre

Vill du träffa andra anhöriga under promenad och samtal? Vi erbjuder tillfällen för utbyte av tankar och erfarenheter under en lättare promenad tillsammans med anhörigkonsulent.

Anmäl dig senast dagen innan (eller om du har frågor):

Marie-Louise Zaar, anhörigkonsulent
040-34 49 31
marie-louise.zaar@malmo.se

Karin F Skogmark, anhörigkonsulent
040-34 63 84
karin.skogmark@malmo.se

Helen Deblond, anhörigkonsulent
040-34 52 17
helen.deblond@malmo.se

Begränsat antal platser utifrån rådande pandemi. Promenaden kan komma att ställas in vid alltför dåligt väder. Välkomna!