Tid:

22 mars 2022 17:00 - 19:00

Ämne:

Aktiviteter

Plats:

Mötesplats Mathildenborg, Rudbecksgatan 1.

Anhörigcafé - Möt biståndshandläggare från HVOF

Vill du veta mer om vilken hjälp du kan få från Malmö stad? Få svar på frågor som "hur går en biståndsbedömning till?", "vad kan man ansöka om?" Vi har ett tema vid varje cafétillfälle och den här gången kommer biståndshandläggare från Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen.

Här ges möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, träffa anhörigkonsulent och vi bjuder på fika.

Datum: 22 mars
Tid: 17.00-19-00
Plats: Mötesplats Mathildenborg, Rudbecksgatan 1

För anmälan och information: Senast dagen innan.
Helen Deblond, 040-34 52 17, helen.deblond@malmo.se
Marie-Louise Zaar, 040-34 49 31, marie-louise.zaar@malmo.se

Välkommen!