Börjar:

1 oktober 2023 00:00

Slutar:

31 december 2023 00:00

Ämne:

Grupper

Plats:

Göran Olsgatan 4, Malmö

För dig som är anhörig till någon som försökt ta sitt liv

Att vara anhörig till någon som har försökt ta sitt
liv, är att vara i ett särskilt anhörigskap. Det är ofta
en mängd tankar och känslor som rör sig inom den
som står nära.

Nu har du som är vuxen anhörig möjlighet att träffas
i grupp för samtal. Vi ses vid fem tillfällen och
pratar om ansvar, konflikt, skuld, skam, döden
och förlåtelse. Samtalsgrupperna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.
Grupperna är religiöst och politiskt obundna.

OBS! Vi startar grupper löpande när tillräckligt många anmält sig.

Tid: 17.00-18.30.
Plats: Göran Olsgatan 4, Malmö (Mitt emot S:t Petri kyrka.)

Vill du anmäla dig eller veta mer är du välkommen att kontakta:
Rosella Citterio, anhörigkonsulent,
funktionsstödsförvaltningen
Mobil: 070-834 13 09
E-post: rosella.citterio@malmo.se
malmo.se/anhorig

Eva Blomdell, diakon,
Svenska kyrkan Malmö
Telefon: 040-27 90 39
E-post: eva.blomdell@svenskakyrkan.se

sv