Tid:

18 januari 2023 17:00 - 20:00

Ämne:

Arrangemang

Plats:

Fänriksgatan 1

Inflytandeseminarium inom område socialpsykiatri

Hur kan vi stödja människor som lever med psykisk ohälsa att integreras i samhället och leva som jämlika medborgare? Hur påverkar yttre faktorer möjligheten till återhämtning?
Exempel på yttre faktorer: Stödinsatser, behandling, kontaktperson, färdtjänst, kontinuitet i stödet och byte av tjänsteman.

Lokalt forum i samverkan med avdelning myndighet, socialpsykiatri och barn i Funktionsstödsförvaltningen bjuder in till det årliga inflytandeseminariet inom området socialpsykiatri.

För vem? Malmöbon, anhöriga, idéburen organisation, enskilda personer som får stöd i Funktionsstödsförvaltningen. Behöver man stöd av någon är denna person välkommen.
Var? Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1
När? Onsdagen den 18 januari 2023 kl. 17.00-20.00

Anmälan görs till Susanna Agerius på susanna.agerius@malmo.se eller via mobil 0766354243 senast den 13/1 2023. Max antal platser 40 personer.

sv