Kontaktuppgifter

HÄLSA-, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

När du stödjer eller vårdar en äldre eller en vuxen med demenssjukdom, fysisk funktionsnedsättning eller annan sjukdom:

Helen Deblond, anhörigkonsulent 
040-34 52 17
helen.deblond@malmo.se

Karin Skogmark, anhörigkonsulent
040-34 63 84
karin.skogmark@malmo.se

Marie-Louise Zaar, anhörigkonsulent
040-34 49 31
marie-louise.zaar@malmo.se

FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN

När du stödjer eller vårdar ett barn med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning, en person som tillhör LSS eller socialpsykiatrin, eller en person som har både psykisk och fysisk funktionsnedsättning:

Annie Mattelin, anhörigkonsulent LSS
0729-61 36 39
annie.mattelin@malmo.se

Rosella Citterio, anhörigkonsulent socialpsykiatri
040-34 72 56
rosella.citterio@malmo.se

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN

När du stödjer eller vårdar någon med missbruksproblematik:

För vuxna: Öppenvård vuxna Gustav

För unga: Maria Malmö

SENIORRÅDGIVARE/ÄLDREOMBUDSMAN

När du behöver stöttning och vägledning gällande äldreomsorgen:

Malmö stads äldreombudsman/seniorrådgivare

NÄRSTÅENDEKOORDINATOR

Om du vill ha kontakt med Malmö stads närståendekoordinator som ansvarar för strategiska frågor kring anhörigperspektiv och stöd till anhöriga som är knutet till forskning och utveckling (FoU):

Martina Takter
040-34 10 71
martina.takter@malmo.se

NYHETSBREV

Om du vill ha kontinuerlig information från oss:

Nyhetsbrevet Anhörig i Malmö vänder sig till dig som är anhörig eller jobbar inom Malmö stad och är nyfiken på vad som är på gång. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och ges ut av anhörigkonsulenterna.

sv