$left
$middle

Kombinationsutbildning/Yrkes-sfi

Beskrivning

Kombinationsutbildningar inom Komvux är utbildningar som kombinerar svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk (SVA) med en gymnasial yrkesutbildning.

Genom att läsa en kombinationsutbildning kan eleven förkorta sin studietid och därmed snabbare komma ut i arbete. Dessutom blir målet med utbildningen tydligare, vilket bidrar till att öka elevens motivation att studera.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som har yrkeskompetens från ett annat land eller är intresserad av att lära sig ett nytt yrke.

Rutinbeskrivning

Kontaktpersoner

Malmö stad

Leila Khalil, leila.khalil@malmo.se

Anna Myrius, anna.myrius@malmo.se

Arbetsförmedlingen

Katarina Sigrell, katarina.sigrell@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv