$left
$middle

Projekt Insikt

Beskrivning

Projekt Insikt är ett Finsamprojekt i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Stad som riktar sig till personer som har hamnat i en lång period av arbetslöshet. Projektet syftar till att se hur stödet från Arbetsförmedlingen och Malmö Stad har sett ut över tid och hur det kan förbättras för målgruppen vilket sker genom samtal i flerpart. Den gemensamma ståndpunkten är att vi vill se vad våra organisationer kunde gjort annorlunda och hur vi kan förbättra stödet för att på sikt öka möjligheterna till självförsörjning för att undvika att Malmöbor fastnar i långvarig arbetslöshet. Projektet pågår till och med 31 december 2023.

Målgrupp

Målgruppen som denna insats möter är Malmöbor som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin mer än 450 dagar, inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 10 år.

Rutinbeskrivning

Urval sker inom ramen för projektet. Förslag på kandidater som tillhör målgruppen kan skickas till Amanda Sternskog.

Kontaktperson

Amanda Sternskog, amanda.sternskog@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv