Vill du utbilda dig till fastighetsskötare eller fastighetsvärd?

Det är ett stort behov av fastighetsskötare och fastighetsvärdar runtom i Sverige.

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare.

Att arbeta som fastighetsvärd innebär ett stort ansvar och mycket kontakt med hyresgästerna. Fastighetsvärden är fastighetsägarens "ansikte på fältet". Jobbet är väldigt fritt och varierande, men under stort ansvar. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö.

Studiebesök

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att anmäla dig till studiebesök och delta i utbildningen.

Yrkesakademin tar emot studiebesök varje tisdag klockan 14.00.

Anmälan

Kontakta Yrkesakademin som är utbildningsanordnare.

E-post: tommie.eriksson@ya.se

Besöksadress: Yrkesakademin, Schaktugnsgatan 6 i Limhamn.