Arbetsmarknadsanställningar

En arbetsmarknadsanställning är en insats där du får möjlighet att bli anställd i Malmö stad under 12 månader

Syftet är att du som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid ska komma närmare arbetslivet och på så sätt öka dina möjligheter att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Anställning kan leda till utökat nätverk, kompetensutveckling och också väcka intresse för vidare studier. Alla som anställs har kontakt med en arbetsmarknadssekreterare under anställningen.