Du har möjlighet att få kontakt med arbetslivet genom praktik

Vi har kontakt med många arbetsvigare och kan hjälpa dig att hitta en passande praktikplats oavsett vad du har för tidigare erfarenheter eller utbildning.

En praktikplats kan ha många syften, till exempel att:

  • Få inblick i hur en arbetsplats fungerar
  • Skapa kontakter
  • Inspirera till vidare studier
  • Få färska meriter och referenser
  • Öva det svenska språket
  • Få arbetslivserfarenhet
  • Ge vägledning inför framtida yrkesval

Observera! Vi kan inte hjälpa till med praktik för dig som är studerande med CSN, är självförsörjande på annat sätt eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen.