Anställa

Arbetsmarknadsavdelningen är ditt stöd när du behöver rekrytera. Hos oss har du en möjlighet att hitta oupptäckta talanger och hjälpa dem att nå sin fulla potential! Vi är med dig i hela processen från att hitta en lämplig kandidat bland våra inskrivna malmöbor till att anställningsavtalet skrivs på. Via Malmö Stads arbetsmarknadsavdelning kan ditt företag eller organisation vara malmöbons första väg till arbete. Hos oss finns spetskompetens inom rekrytering, handledning och utbildning, kompetenser som står till ditt förfogande när du väljer att samarbeta med oss.

Hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare

Skräddarsydda processer för varje rekryteringsuppdrag

Vi hjälper dig att skapa skräddarsydda processer för varje rekryteringsuppdrag – allt från större rekryteringsevent till mindre rekryteringar av enskilda individer.

Stöd vid anställning

Vi bistår dig som arbetsgivare när personen du anställer har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara någon som varit arbetslös länge, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller har nedsatt arbetsförmåga.

Stöd i kontakt med Arbetsförmedlingen

Vi stödjer dig i kontakten med Arbetsförmedlingen kring eventuella ekonomiska stöd med mera.