Jobbspår

Genom jobbspåret rustas de arbetssökande för att matcha ditt företags behov av kompetens. Vi kan tillsammans skräddarsy ett jobbspår där din verksamhet medverkar i rekryteringen. Malmö stad och Arbetsförmedlingen sätter samman ett paket av insatser och utbildningar som behövs för att de arbetssökande ska bli anställningsbara i ditt företag.

Varför jobbspår?

Bristen på kompetent arbetskraft är ett hinder för många företag. Samtidigt finns det en stor grupp arbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Nyanlända och arbetslösa utgör en arbetskraftsresurs som med rätt insatser bli avgörande för samhällets utveckling.

Jobbspår är ett enkelt och flexibelt sätt att kombinera insatser och yrkesutbildningar för att deltagarna ska kunna bli anställningsbara hos just ditt företag.

Så ta chansen att utveckla ditt företag och hitta rätt kompetens tillsammans med oss!

Hur går det till?

Tillsammans med arbetsgivare utvecklar vi lokala jobbspår, fyller det med önskat innehåll efter aktuell kompetensprofil och därefter sker en matchning där arbetsgivaren väljer ut vilka deltagare som blir antagna till jobbspåret.

Gratis coachning och stöd

Under tiden som jobbspåret pågår finns det coacher som stöd för arbetsgivare och deltagare. Det kostar ingenting, utbildning och andra insatser finansieras av Malmö stad och Arbetsförmedlingen.


Ett axplock av företag som rekryterar via våra jobbspår

Vill du planera ett jobbspår?

Kontakta någon av våra arbetsgivarsamordnare.

Jan-Erik Persson, arbetsgivarsamordnare
jan-erik.persson@malmo.se
0704-34 31 00

Sarah Stuivers Franck, arbetsgivarsamordnare
sarah.stuiversfranck@malmo.se
0733-34 72 85