Rekryteringsservice

Rekryteringsservice samarbetar med företag och förvaltningar för att erbjuda Malmöborna rekryteringsmöjligheter.

Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med olika företag och förvaltningar i Malmö för att kunna erbjuda dig som Malmöbo rekryteringsmöjligheter. Prata med din handläggare på arbetsmarknadsavdelningen för att ta del av information om aktuella rekryteringar.

När din handläggare har anmält dig bjuds du in till en rekryteringsträff och intervju med företaget. Går du vidare i rekryteringsprocessen startar vanligtvis några veckors praktik som sedan går över till en anställning.

Lokala jobbspår är ett samarbete mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen

Tillsammans sätter vi ihop ett paket med olika utbildningar, språkundervisning och andra insatser. Vi har en rekryteringsgrupp som arbetar nära företag som har behov av att anställa personal.