Träna din svenska

När du vill träna din svenska mer kan du göra en självskattning. Det betyder att du tänker igenom vad som fungerar bra och dåligt för dig när du pratar svenska. Det kan vara när du är på jobbet, i skolan eller i vardagen. Det som känns lätt eller svårt är något som förändras i takt med att du tränar din svenska. När du gör din självskattning så kan du använda en skala som heter CEFR.

Vi stöttar dig
På arbetsmarknadsavdelningen kan du träna svenska i alla våra aktiviteter och insatser. Tillsammans med din arbetsmarknadssekreterare kan du göra en plan för din utveckling inom det svenska språket. Här stöttar vi dig med den språkliga utveckling som behövs för att du ska öka dina chanser till arbete eller kunna gå vidare i studier.
Nå dina mål
Personalen på arbetsmarknadsavdelningen har goda kunskaper om vilka språkkunskaper du behöver för att ta du ska nå dina mål.