$left
$middle

Strategier för arkitektur och hållbar stadsbyggnad

Det övergripande målet i Malmö översiktsplan är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i. Malmö ska också vara en föregångare i det globala klimatarbetet. Här hittar du Malmö stads övergripande riktlinjer och strategiska dokument för utvecklingen av vår byggda miljö.

Innehåll

sv