Så blir du bäst på cykel

Vi är många som cyklar i Malmö och det blir bara fler för varje dag som går. Målet för 2030 är att andelen cykelresor ska öka till 30%, och vi är redan på god väg att nå dit. Det är därför vi bygger ut cykelvägarna i den utsträckning vi gör. Men för att alla ska kunna cykla med flyt så krävs det också att vi hjälps åt i trafiken.

Vi jobbar hela tiden med att utforma ett bättre och säkrare trafiksystem för alla Malmöbor. Men för att minska antalet olyckor ännu mer så krävs det att även du som cyklist drar ditt strå till stacken. I grunden handlar det om att ta ansvar, visa omdöme och ta hänsyn till dina medtrafikanter. Samspelet trafikanter emellan är, tillsammans med väl utformade cykelvägar, grundläggande för att vi ska få en säker och trygg trafik.

Ett sätt att visa hänsyn är att anpassa hastigheten efter den miljö du befinner dig i. Du som är snabb måste också vara snäll. Ett annat sätt kan vara att visa tecken när du ska svänga eller stanna.

Illustration på en arm som sträcks ut för att visa vilket håll personen ska svänga.

Signalera med armen åt det håll du ska svänga.

Det gör det tydligt för alla vad du planerar att göra härnäst.

Illustration visar uppsträckt hand för att signalera att personen ska stanna.

Sträck upp handen när du ska stanna.

Då har alla koll på att du snart kommer att sakta ner.

Illustration på en ringklocka med texten hej hej i en pratbubbla.

Plinga.

Plinga för att varna någon att du är på väg eller uppmärksamma någon på att de står ivägen.

Illustration av ett öga.

Håll ögonkontakt i korsningar.

Det är ett enkelt sätt se till så att ni inte krockar.

Illustration av en hastighetsmätare.

Anpassa hastigheten efter den miljö du befinner dig i.

Du som är snabb måste också vara snäll.

Illustration på en hand som håller en mobil som är överkryssad. 

Cykla skärmfritt.

Många olyckor kan undvikas om du håller ögonen på vägen.

Kontaktinformation och länkar

sv