Våra högskoleförberedande program
och var du läser dem

Det finns sex nationella högskoleförberedande program som ger dig
grundläggande behörighet till universitet eller högskola.
Våra skolor erbjuder samtliga nationella program samt International Baccaleaureate.

I listan nedan ser du vilka program och inriktningar som erbjuds på våra skolor.

Högskoleförberedande program

Estetiska programmet

Inriktning bild och formgivning
Malmö latinskola

Inriktning dans
Malmö latinskola

Inriktning estetik och media
Malmö latinskola

Inriktning musik
Malmö latinskola

Inriktning teater
Malmö latinskola

Spetsutbildning – musik
Malmö latinskola

Spetsutbildning – teater
Malmö latinskola

Humanistiska programmet

Inriktning kultur
Malmö latinskola

Naturvetenskaps­programmet

Inriktning naturvetenskap
Malmö Borgarskola
Malmö Idrottsgymnasium
Malmö latinskola
Pauliskolan
S:t Petri skola

Inriktning naturvetenskap och samhälle
Malmö Borgarskola

Särskild variant – naturvetenskap musik
Malmö latinskola

Samhällsvetenskaps­programmet

Inriktning beteendevetenskap
Malmö Idrottsgymnasium
Malmö latinskola
Pauliskolan
S:t Petri skola

Inriktning medier, information och kommunikation
Malmö latinskola

Inriktning samhällsvetenskap
Malmö Borgarskola
Malmö Citadellsgymnasium
Malmö latinskola
Pauliskolan
S:t Petri skola

Samhällsvetenskap med internationell specialisering
Malmö Borgarskola

Bernadottegymnasiet (profil på inriktning beteendevetenskap)
Pauliskolan

Teknikprogrammet

Inriktning design och produktutveckling
Malmö Citadellsgymnasium
Pauliskolan

Inriktning informations- och medieteknik
Pauliskolan

Inriktning samhällsbyggande och miljö
Pauliskolan

Inriktning teknikvetenskap
Pauliskolan

International Baccalaureate

Diploma Programme
Malmö Borgarskola

IB Career-related Programme – Business Administration in Hospitality Management
Malmö Borgarskola

IB Career-related Programme – Information Technology
Malmö Borgarskola