Ledamöter i Kommittén för Stadsbyggnadspriset

 

Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden
Sofia Hedén, första vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Tomas Petersson, andre vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Andreas Schönström, ordförande tekniska nämnden
Håkan Fäldt, andre vice ordförande tekniska nämnden            
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör
Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör
Anders Gärdsmark, regionchef Sveriges Byggindustrier       
Gunilla Kronvall, arkitekt och ordförande Sveriges Arkitekter Skåne
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarföreningen Syd
Dan Nicander, regionchef Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Adjungerad ledamot
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 11:24