Stadsbyggnadspris vinnare 1984

1984

Ny belysningsarmatur på Malmborgsgatan.
Arkitekt: Ivo Valdhör
Uppsatt av: Malmö Gatukontor

Bostadshus med servicecentrum i kv Dammfri,
Köpenhamnsvägen 8
Arkitekt: Sten Samuelson Arkitektkontor AB
Bygherre: Malmö Kommunala Bostads AB

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11