Stadsbyggnadspris vinnare 1989

1989

Kontorshus i kv Elefanten,
S Långgatan 25
Arkitekt: Hultin & Lundquist
Arkitekter AB
Byggherre: Leif Thelandersson

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11