Stadsbyggnadspris vinnare 1991

1991

Hotell Mäster Johan i kv Liljan,
Mäster Johansgatan 13
Arkitekt: Lundquist & Rendahl
Arkitekter AB, Lund
Byggherre: Leif Thelandersson

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11