Stadsbyggnadspris vinnare 1998

1998

Öresundsutställningen
Arkitekt: Greger Dahlström & Stanislaw Welin
Byggherre: SVEDAB

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11