Årets Skyltpris 2009

Årets Skyltpris 2009

Skyltkoncept för Galleria Entré Malmö

Skylttillverkare: Accus Ljusreklam
Beställare: TK Development

År 2009 års skyltpris tilldelas helhetskonceptet för gallerian entrés skyltning. Gallerians synnerligen viktiga läge, vid en av stadens entréer innebär att  betydelsen av att annonsera och kommunicera en verksamhet är synnerligen viktigt.

Skylten har givits ett enkelt men modernt uttryck i skrivstil och har också givits en tydlig placering, en skylt i varje väderstreck och har samtidigt blivit en integrerad del av byggnaden. Befriande är också att beställaren varit så konsekvent i sin kommunikationsstrategi att inte komplettera entréskylten med annan reklam.

Logotypens röda transparanta yta har monterats direkt på glasytan och den vita entrétexten har monterats som fristående bokstäver med inbyggd diodbelysning som under kvällstid lyser upp och ger fasaden ett nytt uttryck.

Samma koncept återkommer i entrén mot Värnhemstorget och i en något varierat uttryck på taket medan logotypen på Pilgatan är av reliefvariant på lackerad aluminium på den rödbruna tegelväggen. Här skall också nämnas skyltbandet mot Värnhemstorget och Pilgatan som kompletterats med vertikala vepor med logotexten entré. Skyltkonceptet för gallerian är smakfullt, enkelt, modernt, tydligt och passar väl in i en modern galleria.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11