Årets Skyltpris 2011

Årets skyltpris 2011

Juicenmore, Jungmansgatan 12 d

Skylttillverkare: Accus Ljusreklam AB
Beställare: Mams HB

I stadsrummet är blandningen och konkurrensen om exponeringsytorna stor. Här är alla medel och verktyg tillåtna för att attrahera potentiella kunder. Anpassningen av varumärken och skyltar till nya och äldre byggnader är inte alltid den bästa.

Västra Hamnen är ett av stadens största stadsbyggnadsprojekt där merparten nyproducerade byggnader är pusselbitar i en större helhet. Behovet för nya verksamheter att profilera sig här är än viktigare, då området ännu inte fått sin stadsmässiga prägel.

Årets skyltpris 2011

Huset i det viktiga hörnet Stora Varvsgatan och Västra Varvsgatan, World Trade Center, annonserar själv genom sitt läge och sin höghusdel. Skylten för Juicenmore annonserar sin verksamhet mot den mörka fasaden på ett tydligt och aptitligt sätt där färgvalet balanserar men också lyfter mot den mörka fasaden.

Skylten är tillverkad av högblank aluminium med urfrästa logotyper, som upplevs svävande genom att midjan är indragen. Skyltkonceptet repeteras med en matchande fönsterdekor i UV-beständig vinylfolie.

Med skylten för Juicenmore har byggnaden WTC och torget lyfts genom ett spännande och enkelt koncept och på så sätt skapat en attraktiv miljö kring torget.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-08-19 11:00