Årets skylt 2013

Årets skylt 2012

Cementa, Norra Hamnen

Beställare:
Heidelberg Cement Group

Skylttillverkare:
Accus Ljusreklam AB

Cementas nya silo i Norra Hamnen är med sina 90 meter, stadens näst högsta byggnad och ett nytt landmärke för staden.

Synligheten har också förstärkts genom den vita betongfärgen och den avslutande glasprydda silotoppen, som nattetid är upplyst inifrån och ger betraktaren en spännande upplevelse. Beställaren och skylttillverkaren har lyckats med att skapa en tydlighet, såväl dag- som kvällstid. Genom att ställa företagsnamnet lodrät uppnås också den bästa synligheten.

Skylten ovanliga storlek, 30 meter lång och med 4 meter höga bokstäver, krävs för att skapa en synlighet med tanke på silosens perifera placering.
Skyltarna har ett skyddande yttre hölje av perforerad aluminium över sina vita akrylfronter, dels för att uppnå en svartblå dageffekt och för att kunna genomlysas för en klarvit natteffekt, men också för att kunna säkerställa hållbarhet och funktion under alla tänkbara väderomständigheter.

Genom en klar ambition och medvetenhet från såväl beställare som utförare har man bidragit till att skapa en hög kvalitet i en stadsdel där kraven och ambitionen på form och design inte alltid prioriteras.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2013-08-23 11:43