Stadsbyggandets dag 2018

Den 14 september är det Stadsbyggandets dag på Malmö Live. Foto: Bojana Lukac

Den 14 september är det Stadsbyggandets dag på Malmö Live. Foto: Bojana Lukac

Den 14 september är du välkommen till en förmiddag om och
kring stadsbyggnad. Vi bjuder på intressanta föredrag och
uppmärksammar värdefulla insatser för stadsmiljön genom Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen. I år ses vi på Malmö Live.

Program Stadsbyggandets dag 14 september

Framtidens arkitektur och livsmiljöer, Kuben i Malmö Live

8.30-9.00 Frukost och mingel

9.00-9.10 Välkommen och inledning, Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

9.10-9.20 Hur skapar vi bra livsmiljöer i Malmö?
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör och Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör  

9.25-9.45 Boverkets nya uppdrag kring arkitektur och gestaltad livsmiljö, Olov Schultz, Boverket

I april 2018 fick Boverket uppdrag av regeringen att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Uppdraget omfattar bland annat att samordna statliga myndigheter och ta initiativ till insatser
som främjar ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet. Boverket har under våren öppnat kontor i Malmö och förstärkt upp med nya medarbetare som ska arbeta med frågorna.

Olov Schultz är arkitekt och på Boverket har han de senaste tio åren
arbetat med internationellt samarbete kring frågor som rör den byggda miljön. Olov har under våren lett uppstarten med Boverkets kontor i Malmö.

9.50-10.20 Värdeskapande förtätning för jämlikare stad, Tobias Nordström, Space Scape

Ojämlikheten i livsvillkor i våra storstäder är en stor samhälls-utmaning. Inte minst består utmaningen av att minska trångboddheten och öka stadskvaliteterna. Med exempel från Göteborg och Stockholm presenteras här ett antal samtida konkreta satsningar på värdeskapande stadsutveckling med fokus på mer jämlik stad, hållbara transporter och ekonomisk hållbarhet för bostadsproduktionen. Till grund för den värdeskapande stadsutvecklingen har Spacescape med flera empiriska studier undersökt samband mellan stadsbyggnad och attraktivitet och mellan stadsbyggnad och hållbara färdmedelsval.

Tobias Nordström är planeringsarkitekt och partner på Spacescape. Han har bland annat arbetat med flera större projekt med fokus på hur stadsform och stadsmiljö kan minska bilberoendet och bidra till ett rikare stadsliv. Spacescape arbetar med forskningsbaserade metoder för att analysera och forma staden, från utveckling av urbana platser till övergripande studier av hela regioner.

10.25 Reflektion och diskussion kring temat

10.40 Paus med kaffe och mingel

11.00 Malmö har ett arkitekturprogram, Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt

Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, antogs av
kommunfullmäktige den 31 maj. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

11.10 Presentation av nominerade projekt och prisutdelning av Stadsbyggnadspriset och Gröna  Lansen, Märta Stenevi och Ingemar Gråhamn

12.00 Lunch, särskild inbjudan för finalister

Om Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset som uppmärksammar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö.

Sedan 2001 delas även Gröna Lansen ut för att belöna ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

Senast ändrad: 2018-06-27 13:58