Att elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som grenar och löv får du normalt inte elda hemma. Trädgårdsavfall passar bra att kompostera eller kör avfallet till en återvinningscentral.

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall. I Malmö är det tätt mellan husen och risken är därför stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt. Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

Enligt Malmö stads miljöföreskrifter är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område förbjuden under tiden 1 april till och med den 30 september. Du måste dock se till så att dina grannar inte störs och att det inte uppstår brandrisk.

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i Renhållningsordning för Malmö stad föreskrifter om avfallshantering.

Du som vill söka dispens att elda till exempel på Valborgsmässoafton skickar in din ansökan till miljöförvaltningen. Ange var eldning ska ske, varför och vad som ska eldas.

Regler om eldning med mera finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.

Läs mer om eldning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-14 15:31