Information och hjälp med ansökan

Information och hjälp med ansökan gällande bostadsanpassningsbidrag, lämnas av arbetsterapeut, i den stadsdel som anpassningen gäller. Ansökan lämnas därefter till Stadsbyggnadskontoret som beslutar om bidrag.

Till ansökan skall bifogas intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Telefonnummer till stadsområdena

SoF Öster

Husie 040-344569

Rosengård 040-345313

SoF Norr

Centrum 040-345549

Kirseberg 040-346074

SoF Väster

Hyllie 040-347520

Limhamn/Bunkeflo 040-347520

SoF Söder

Fosie 040-344367

Oxie 040-347181

SoF Innerstaden

Västra Innerstaden 040-343952

Södra Innerstaden 040-347171

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 15:14