Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person, med ett varaktigt funktionshinder, som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 15:07