Mås. Foto: Anders Ekström.

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Malmös del är det Länsstyrelsen i Skåne som har ansvaret.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsens djurskydds-inspektörer. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Malmö stad har fortsatt ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Det behövs till exempel tillstånd från miljöförvaltningen för att ha vissa djur i Malmö. Tillsynen  omfattar till exempel störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-25 16:52