Foto: Futureimagebank

Hundar

Som hundägare har du vissa skyldigheter. Hundägare ska ha tillsyn över sin hund så att den inte orsakar skada eller obehag.

Störs du av skällande hundar?

Störs du av skällande hundar i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren till hunden. De kanske inte är medvetna om problemet. Om problemen kvarstår, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening.

Enligt miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning, ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsaker olägenhet för människors hälsa.
 

  • Hundar bör avbrytas skyndsamt om de står och skäller eller ylar. Störningen får inte övergå i varaktig karaktär.
  • Hundar bör inte lämnas ensamma utan rastning i mer än 6 timmar.
  • Mellan klockan 07.00 — 22.00 bör hundarna inte lämnas utan tillsyn under längre perioder i trädgården.
  • Mellan klockan 22.00 — 07.00 bör hundarna inte vara ute i trädgården med undantag för kortvarig övervakad rastning.

Misstänker du att djur far illa är det till länsstyrelsen som du ska vända dig till. Det är de som har tillsyn över djurskyddslagen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-13 08:42