Energi och uppvärmning

Förutsättningarna på energiområdet ändras hela tiden. Statliga energibidrag införs och tas bort, avregleringen av elmarknaden, miljölagstiftning och regler ändras. Informationsflödet är stort och svårt att överblicka.

Vilket uppvärmningssystem passar bäst till ditt hus och hur sparar du energi på ett effektivt sätt?

Tänk på att du måste anmäla till miljöförvaltningen om du ska skrota en gammal oljecistern eller installera värmepump. Det finns också särskilda bestämmelser kring vedeldning i Malmö.

Här kan du dels få hjälp med energirådgivning och också läsa om vad som gäller för vedeldning, sotning, installation av värmepump med mera.

Senast ändrad: 2015-12-14 13:44