Energirådgivning

Malmö stads energi- och klimatrådgivning erbjuder kostnadsfri, objektiv och oberoende vägledning till privatpersoner, föreningar och företag i Malmö. Vi ger dig råd på telefon eller via e-post och i mån av tid även platsbesök där du ska bygga eller renovera.

Kontakta vår energi- och klimatrådgivare för hjälp med frågor som:

  • Vad ska du tänka på vid byte av värmesystem, tilläggsisolering, fönster och ventilation?
  • Hur kan du gå över till förnybara energikällor?
  • Vill du få hjälp inför nybyggnation, tillbyggnad och renovering?
  • Vill du diskutera frågor kring ditt elavtal?
  • Tips om hur du kan spara energi genom ändrade vanor och beteenden.

Kontakta Malmö stads energi- och klimatrådgivning på energi@malmo.se eller på 040-34 34 50.

Senast ändrad: 2019-02-22 09:43