Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i sötvatten i insjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna kommer in byggnader via vattenledningar. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.

Bakterierna lever i vatten i temperaturer mellan 0 +50 °C. De förökar sig när vattnet är mellan +20° C och +45 °C.  När vattnet är +60 °C dör bakterien efter några minuter, och över +70 °C dör den efter några sekunder. 

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Att dricka legionella-haltigt vatten anses inte vara farligt. Legionella smittar inte heller från person till person.

Legionella kan orsaka olika sjukdomar. Den allvarligaste formen är legionärssjuka som är en sorts lunginflammation. Det är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Fastighetsägaren är ansvarig

Fastighetsägare och verksamheter (som till exempel badhus, spa, gym, solarier) ska arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst och spridning av legionella. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt: mer än +50 °C vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn och kallvattnet vara kallt, det vill säga mindre än +18 °C.

Åtgärder vid legionella

Vid misstanke om, eller konstaterad förekomst av legionella i en fastighet, ska fastighetsägaren - och eller verksamhetsutövaren - anlita en sakkunnig för vattenprovtagning och utredning. Den sakkunnige ska också se till att tillräckliga, varaktiga och långsiktiga åtgärder görs. Provtagning ska alltid utföras av ackrediterat (godkänt) laboratorium.

För mer information - se Folkhälsomyndighetens sammanställning
Befintliga rekommendationer och internationella riktlinjer för legionella.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 10:11