Temperatur och drag

För att inomhusmiljön ska vara behaglig bör lufttemperaturen ligga mellan +20 °C och 24 °C, med undantag för sommartid. Golvtemperaturen bör inte understiga +18 °C.

Operativ temperatur är, till skillnad från lufttemperatur, ett medelvärde av luftens och ytornas temperatur (så som golv och väggar). Folkhälsomyndighetens riktvärden gällande operativ temperatur är att den inte bör ligga mellan +18 °C och +24 °C, med undantag för sommartid.

För att värmesystemet ska kunna fungera bra behöver ventilationen vara tillräcklig och elementen fria från möbler och gardiner.

Drag

Drag är en vanlig orsak till obehag och kan upplevas som att det är "kallt" i bostaden även om lufttemperaturen är god. Drag kan bero på otätheter eller ventilationsproblem. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Drag kan också uppstå när tilluftsventiler stängs. Då tränger luft genom otätheter i fastigheten och man upplever drag.

Om du upplever din inomhusluft som torr kan det vara bra att sänka värmen lite, eftersom varm luft kan kännas torr.

Temperatur


Har du problem med låga temperaturer eller drag i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Om du upplever din inomhusluft som torr kan det vara bra att sänka värmen lite, eftersom varm luft kan kännas torr.

Operativ temperatur är, till skillnad från lufttemperatur, ett medelvärde av luftens och ytornas temperatur (så som golv och väggar). Folkhälsomyndighetens riktvärden gällande operativ temperatur är att den bör ligga mellan +18 °C och +24 °C, med undantag för sommartid.

För att värmesystemet ska kunna fungera bra behöver ventilationen vara tillräcklig och elementen fria från möbler och gardiner.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur (FoHMFS 2014:17)Folkhälsomyndighetens råd om temperatur inomhus

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-09 16:42