Malmös stadsnät

Malmö stad förvaltar och bygger ut fibernät för framtidens infrastruktur.

Malmö stad har ett utbyggt stadsnät på ca 40 000 meter fiber. Stadsnätet är utspritt i flera områden i staden och det innebär att vi kan erbjuda företag, fastighetsägare, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Stadsnätet är konkurrensneutralt, det vill säga det är inte knutet till en enskild tjänsteleverantör.

Senast ändrad: 2017-11-14 10:36