Stadsnät för fastighetsägare

Det blir vanligare och vanligare att fiber används för telefoni och TV såväl som internet. Malmö Stadsnät har kopplat upp ett flertal fastigheter i Malmö med fiber. Vi är involverade i fiberleveranser till både nybyggnationer och befintliga fastigheter.

Nybyggnation

När det gäller nybyggnation kan vi vara involverade redan på planeringsstadiet. Kontakta oss på bredband@malmo.se för diskussion om hur vi kan förbereda er fastighet för fiber.

Befintlig fastighet

I detta fall kommer det att krävas en investering i ett fastighetsnät till de olika utrymmena i fastigheten, här rekommenderar vi att du kontaktar en operatör för att få hjälp med en totallösning inkluderande fastighetsnät och fiberanslutning. 

Senast ändrad: 2017-06-08 13:42