Altan

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. I Malmö gäller detta när altangolvet är mer än 1,2 meter över marken. Observera särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under.

Även om altanen räknas som en tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

En altan som byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver alltid bygglov.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:46