Ändring i en byggnads konstruktion

Vill du göra åtgärder som kan ge betydande påverkan på en byggnads egenskaper behöver du göra en teknisk anmälan.

Du behöver göra en teknisk anmälan för:

  • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 16:00