Anläggningar

Om du vill uppföra, inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar behöver du bygglov.

Du behöver till exempel bygglov för:

  • Upplag eller materialgårdar. Till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.
  • Fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov.
  • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.
  • Radio- och telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

Du behöver inte bygglov men göra en teknisk anmälan för:

  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
  • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

Osäker på vad som gäller?

Det här är exempel på några av de anlägningar som kräver bygglov. Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk om du undrar över vad som gäller för just ditt projekt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:47