Attefallsreglerna

Attefallsreglerna är undantag från bygglovsplikten, som vanligtvis gäller för dig som har en fastighet med en- eller tvåbostadshus. Du behöver göra en teknisk anmälan och få startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallsreglerna gäller för fyra olika byggnadsåtgärder:

1. Att bygga ett fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max. 25 kvadratmeter.

Läs mer om komplementbyggnad           

2. Att göra en tillbyggnad på max. 15 kvadratmeter.

Läs mer om tillbyggnad

3. Att bygga en eller högst två takkupor.

Läs mer om takkupor

4. Att inreda ett enbostadshus med ytterligare en bostad.

Läs mer om inreda ytterligare en bostad

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Gäller attefallsreglerna överallt?

I områden som är särskilt värdefulla ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan du inte bygga enligt attefallsreglerna. Kontakta vår kunddisk om du är osäker på om din fastighet ligger i ett sådant område.

Glöm inte teknisk anmälan

För alla attefallsåtgärder måste du göra en teknisk anmälan och få ett startbesked.

Undrar du över något?

Kontakta vår kunddisk om du har frågor som rör just ditt attefallsprojekt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:48