Inreda en ytterligare bostad

Du som har ett enbostadshus kan med attefallsreglerna bygga om ditt hus så att det innehåller två bostäder.

Innan du påbörjar arbetena måste du göra en teknisk anmälan och få ett startbesked. Om du vill göra yttre ändringar, till exempel sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr i samband med inredning av ytterligare en bostad, så behöver du söka bygglov.

Observera att regeln enbart gäller för enbostadshus. Du kan alltså inte skapa en ytterligare lägenhet i ett tvåbostadshus.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:30