Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus har möjlighet att bygga upp till två takkupor.

På ett bostadshus som saknar takkupor kan du enligt attefallsreglerna få bygga högst två kupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. 

Takkuporna får uppta högst halva takfallet och ska inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:30